logo

Etusivu Luonto Flora ja fauna
Flora ja fauna Tulosta
18.11.2008 18:33

Luonnosta pyydystetyistä papukaijoista tulee isona lemmikkejä.Nicaraguan kasvillisuusvyöhykkeet noudattavat korkeuden ja kosteuden alueellista jakautumaa. Tyynen meren puolella on kuuma ja kuiva trooppinen vyöhyke, vuoristoalueella kuiva subtrooppinen vyöhyke ja Karibian puolella on kuuma ja kostea trooppinen vyöhyke.

Nicaragua on keskellä Pohjois- ja Etelä-Amerikan välistä käytävää, jossa sekä kasvillisuus että eläimistö heijastavat kummankin mantereen ominaispiirteitä. Pohjoisesta ovat levinneet mm. valkohäntäpeura, pesukarhu ja puuma, ja etelästä opossumit, vyötiäiset, napasika (pekari) ja papukaijat.

Kasvillisuusvyöhykkeet

Nicaraguan kasvillisuusvyöhykkeet noudattavat sateisuuden ja korkeuden alueellisia jakaumia. Tyynen valtameren rannikkovyöhykkeellä, johon kuuluvat Nicaraguan tulivuorivyöhyke ja vajoamalaaksossa olevat suuret järvet, on kuuma ja kuiva trooppinen vyöhyke. Kasvillisuus on savanni- tai heinäarotyyppistä ja maanpinta kuivuu ruskeaksi ja pölyäväksi pitkänä kuivana kautena. Alangon läpi kulkevan tulivuorivuoriketjun korkeimmat huiput ovat kuitenkin rehevän viidakkomaisen ja hyvin lajirunsaan pilvimetsän peitossa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Mombacho lähellä Granadaa ja Maderas Ometepen saarella.

Nicaraguan vuoristoalueen melko kuiva subtrooppinen luoteisosa, joka ilmastollisesti on vielä Tyynenmeren vaikutuspiirissä, on tammi- ja mäntymetsien peitossa (Quercus spp., Pinus oocabra ja Pinus spp.). Nämä jyrkkiä vuorenrinteitä peittävät mäntymetsät ovat pohjoisesta Amerikan mantereelta levinneiden mäntymetsien eteläisimpiä edustajia. Niillä on suuri paikallistaloudellinen merkitys, mutta suuret metsäalat on menetetty liikahakkuun, sen aiheuttaman eroosion ja viimeaikaisten hyönteistuhojen vuoksi. Suurta tuhoa aiheutti vuosina 2000-2001 eteläisen mäntykuoriaisen (Dendroctonus frontalis) epidemian kaltainen leviäminen. Pohjoisen vuoriston subtrooppinen itäosa on jo Karibian runsaiden sateiden vaikutuspiirissä, joten siellä on suhteellisesti enemmän kosteita, korkealla sijaitsevia sademetsiä. Sadasta kahteen sataan kilometriä leveällä Karibian rannikon alangolla on Atlantilta tulevien runsaiden sateiden vuoksi trooppista kostean ilmaston metsää ja sademetsää. Karibianmeren mutaisilla vuorovesirannoilla on mangrovetiheikköjä ja vetisiä soita. Karibian rannikkovyöhykkeen hieman vähäsateisemmassa koillisnurkkauksessa on Karibian mäntyä (Pinus Carribaea) kasvavaa heinäaroa. Tämä muusta Miskiittorannikosta paljon eroava metsätyyppi lienee syntynyt ravinneköyhän ja toistuvan kulotuksen yhteisvaikutuksesta.

Maaperä

Vulkaaninen ravinnepitoinen maaperä on erittäin viljavaa. Kuivien kausien pituus aiheuttaa kuitenkin ongelmia viljelylle. Laajoja tasankoalueita myös kastellaan, jolloin voidaan harjoittaa mm. riisinviljelyä. Kosteammat ylängöt sopivat hyvin mm. kahvinviljelyyn. Itärannikon laajan alangon maaperä on pääasiassa jokien tuomaa runsashiekkaista ainesta ja lietettä, joka on vähäravinteisempaa kuin vulkaanisten kivien rapautumisessa syntynyt maaperä. Runsas kasvimyrkkyjen käyttö on pilannut maaperää laajalti.

Eläimistö

Nicaraguan eläimistö on mielenkiintoinen. Lintuja on runsaasti papukaijoista kondoreihin. Metallinkiiltoiset kolibrit pörräävät imemässä kukista mettä ja samalla pölyttävät ne. Jättinokkaiset ja komean väriset tukaanit ovat tropiikin klovneja. Merikilpikonnat nousevat joukolla munimaan länsirannikon hiekkarannoille ja laiskiaisen voi tavata riippumassa pää alaspäin puunoksassa. Käärmeitä on monta sorttia ja monien myrkky on erittäin vaarallista. Lehdenleikkaajamuurahaiset kuljettavat leuoissaan itseään suurempia ja painavampia lehdenpaloja.

Teksti: Pertti Lahermo ja Terhi Wermundsen
Kuva: Tiina Nuto

 

Copyright 2009 Suomi-Nicaragua-Seura ry | Tekninen toteutus Yoso Oy