logo

Etusivu Yhteiskunta Kestävä kehitys
Kestävä kehitys Tulosta
18.11.2008 18:49

Tulivuorien ansiosta Nicaraguan alueella on geotermistä energiaa.Nicaraguan olosuhteita pyritään kehittämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta myös tuleville sukupolville turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaatteita ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen kestävyys. Koska Nicaragua on taantunut selvästi naapurimaitaan köyhemmäksi, talous saa suuren painon. Koulutuksen ja naisten aseman kehittäminen kuuluvat myös olennaisena osana kestävään kehitykseen.

Energiatuotantoa kehitetään suomalaisvoimin

Uusiutuvan energian tuotantoa kehitetään Keski-Amerikassa suomalaisvoimin. Yhteinen energiakumppanuushanke saattaa avata Suomellekin lupaavia vientimahdollisuuksia, sillä kehittämishankkeessa on mukana useita suomalaisia energia-alan yrityksiä. Kolmivuotinen valtiosopimus allekirjoitettiin kesäkuussa, ja siemenrahoituksemme on 3 miljoonaa euroa. Mukana on Nicaraguan lisäksi kaikki muut Keski-Amerikan maat, Maailman Pankki sekä muitakin kansainvälisiä rahoittajia.

Uusiutuvien energialähteiden osuus on merkittävä Keski-Amerikan sähköntuotannossa jo nyt, sillä alueen uusiutuvat energiavarat ovat runsaat ja monipuoliset seuraavista syistä:

  1. Vuoristojen ja runsaiden sateiden ansiosta alueella on pienvesivoimaa
  2. Biomassa kasvaa nopeasti
  3. Aurinko paistaa vuoden ympäri
  4. Tuuliolot ovat edulliset
  5. Tulivuorien ansiosta alueella on geotermistä energiaa.

Tarve kehittää muihin kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa Nicaraguassa on sikäli erityisen perusteltua, että sekä vesivoiman että geotermisen energian osuus on viime vuosina rajusti pudonnut. Seuraava hankekokous keskittyy tuulivoimaan. Biovoimalan sijaintipaikkoja etsitään mm. sahojen ja sokeritehtaiden jätekasoista. Lisäksi aurinkoenergia on lupaava mahdollisuus varsinkin sähköverkon ulkopuolisilla alueilla.

Uusiutuvien energioiden kehittämishankkeen esittely

Kuva: Tiina Nuto

 

Copyright 2009 Suomi-Nicaragua-Seura ry | Tekninen toteutus Yoso Oy