logo

Etusivu Yhteiskunta Kaupunkien olosuhteet
Kaupunkien olosuhteet Tulosta
18.11.2008 18:51

ilmapallokauppiasAutoistumisen vaaroja

Nicaraguan kaupungit kasvavat nopeasti suuren muuttoliikkeen ja korkean syntyvyyden takia. Kaupunkien maankäytön tiheys on kuitenkin alhainen, mikä pitää betonibunkkerimaisen slummiutumisen vaaran pienenä. Ongelmana onkin se, että kaupunkien sisäiset etäisyydet muodostuvat pitkiksi, ja elintason noustessa henkilöautot valtaavat kadut, jotka tungostuvat. Erilaiset autoa kevyemmät ja ympäristöystävällisemmät liikennemuodot tosin lievittävät autovaltaisuuden kasvua, sillä autotiheys on vielä tällä hetkellä vain noin 10/1000 asukasta, kun se esimerkiksi useissa länsimaissa ylittää 500.

Julkiselle liikenteelle ei useinkaan ole annettu erityisiä edellytyksiä varsinaisesta tuesta puhumattakaan. Kaupungeista muodostuukin auton käyttöön perustuvia "mattoja", joiden ilma on pakokaasujen saastuttama. Suurkaupunkien liikenne puuroutuu, sillä köyhän maan varat eivät riitä vuosikymmeniin henkilöautovaltaisen liikenteen vaatimiin katuverkon laajennusinvestointeihin. Tämän kehityksen vaara on selvästi nähtävissä. Pahin ongelma on se, että autonkäyttöön sopeutuneesta yhdyskunnasta ei päästä enää millään keinoin julkisen liikenteen malliin.

Jätevedet ongelmana

Ekologiselta ja hygieniseltä tasoltaan korkea kunnallistekniikka on kallista. Tästä syystä jätevesiä ei pystytä monilla alueilla lainkaan puhdistamaan. Kun ne lasketaan suoraan avoimeen mereen, saastuminen on melko vähäistä mutta muutoin ongelmallista. Esimerkiksi Bluefields, suurin ja nopeasti kasvava kaupunki itärannikolla, on saastuttanut laguuninsa laajasti uimakelvottomaksi - tosin urhoollista nuorisoa näkyy joskus vedessä. Suuren sademäärän ansiosta kaupungin kohdalle laskeva joki antaisi mahdollisuuksia halpaan luonnonallasuimalaan, jolla olisi tärkeä merkitys nuorisolle; heille ei ole nimittäin liiemmälti virikkeitä tarjolla. Joen varrelle rakennetaan kuitenkin alueen suurkaatopaikka, joka väkisinkin ainakin lievästi myrkyttää lähivesiä.

Kaupungit ja kestävän kehityksen malli

Nicaraguan kaupunkien rakentamisessa olisi päästävä kestävän kehityksen mukaisiin malleihin:

  • Asutuksen pitäisi olla tiivistä mutta ei välttämättä useakerroksista.
  • Samalla alueella pitäisi olla erilaisia asuinrakennuksia.
  • Kevyen liikenteen ja bussiliikenteen tulisi olla sujuvaa ja turvallista, etuoikeutettua muuhun liikenteeseen nähden.
  • Paikalliset palveluyksiköitten pitäisi olla riittävän lähellä ja niiden koko ei siis saisi olla suuri.
  • Viljelyalueita ja kauniita tai luonnoltaan arkoja alueita ei saisi yleensä käyttää rakentamiseen.

Kuva: Tiina Nuto

 

Copyright 2009 Suomi-Nicaragua-Seura ry | Tekninen toteutus Yoso Oy