logo

Etusivu Toiminta Nicaraguassa Vanhat hankkeet
Vanhat hankkeet Tulosta
18.11.2008 19:23

Casa Materna - Naisten talo Siunassa Casa Maternan omavaraisuuden tukeminen 2003

Kumppani ja avun vastaanottaja on Paula Mendoza Vega -niminen naisjärjestö Siunan kunnassa. Hanke käsitti rahallisen kerta-avustuksen (2200 euroa) Casa Maternalle (Äitien talo) järjestön omavaraisuuden lisäämiseksi. Järjestö hankki summalla 10 paalia myytäväksi tarkoitettuja käytettyjä vaatteita. Tuotolla rahoitettiin naisten koulutusta työpajoissa ja Casa Maternan ylläpitoa.


Puhdas ympäristö, parempi elämä 1999-2001

Kumppani sama kuin kestävän kehityksen tiedotushankkeessa (ks. seuraava hanke). Jatkettiin vuoden 1998 pilottihankkeen jälkeen nuorten ympäristöjärjestö "JA!"n kestävän kehityksen tukemista. Pitkän aikavälin tavoitteena oli edistää, kannustaa ja aktivoida paikallis- ja valtakunnan tasolla kansalaisten ja instituutioiden vastuuta luonnonvarojen ja ympäristön kestävästä käytöstä. Kumppanin tavoitteena oli ympäristön huomioon ottava luonnonvarojen käyttö. Hankkeella tuettiin paikallisen henkilöstön koulutusta, radio-ohjelmien valmistusta, julkaisujen painatus- ja jakelukustannuksia. Hanke oli volyymiltaan seuran tähänastisista suurin, vuositasolla noin 50 000 markkaa. Hanke evaluoitiin vuonna 2001.


Kestävän kehityksen tiedotushanke "JA!" 1998

Kumppani ja avun vastaanottaja valtakunnallinen ympäristöjärjestö Jovenes Ambientalistas (JA!). Pilottihankkeella tuettiin järjestön tiedotustoimintaa, kohderyhmänä erityisesti lapset ja nuoret. Tukea annettiin järjestön julkaisuille ja radio-ohjelmille, järjestölle ostettiin myös lasertulostin.

Terveys- ja hygieniaprojekti AMANDA II 1997

Kumppani ja avun vastaanottajat samat kuin Jinotegan ympäristöprojektissa ja ensimmäisessä AMANDA-projektissa. Jatkettiin terveys- ja hygieniakasvatuksen tukemista rahoittaen kasvattajien koulutusta. Koordinoitiin lähiöiden asukkaiden ja terveystoimikuntien yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Rahoitettiin kunnallistekniikkaa puhtaan veden saannin turvaamiseksi köyhimpien lähiöiden asukkaille. Täten parannettiin myös kohderyhmän terveydentilaa. Rakennettiin viidelletoista perheelle kuivakäymälät.

Vihreät koulut 1996

Kumppanina olivat San Marcosin ja Diriamban kunnat Carazon maakunnassa. Avun vastaanottajina oli kymmenen koulua. Lisäksi hankkeen organisointiin osallistuivat paikalliset kouluviranomaiset, ympäristö- ja luonnonvarainministeriön paikallisteknikot, Kepan kehitysjoukkolainen (Markku Pykäläinen), koulujen opettajat, oppilaat ja lasten vanhemmat. Hankkeen aikana aidattiin koulujen piha-alueet, jolla estettiin irrallaan kulkevien kotieläinten pääsy koulujen pihoille. Hankkeeseen sisältyi myös opettajien antamaa ympäristökasvatusta ennakolta laaditun aineiston pohjalta

Terveys- ja hygieniaprojekti AMANDA 1994-1995

Kumppani ja avun vastaanottaja olivat samat kuin Jinotegan ympäristöprojektissa. Jatkettiin lasten ja naisten terveyskartoitusta, lisättiin puhtaan veden saannin mahdollisuuksia rakennuttamalla kaksi porakaivoa ja tukemalla paikallisten kouluttajien työtä hygieniakasvatuksessa.

Jinotegan ympäristöprojekti 1992-1994

Kumppanina oli César Augusto Sandino säätiö, avun vastaanottaja Jinotegan yhteisöliike (Movimiento Comunal de Jinotega) ja naisjärjestö AMNLAE. Hankkeeseen sisältyi Jinotegan kaupungin syrjäisissä lähiöissä puuntaimien istutusta rinteille eroosion torjumiseksi, hygieniakasvatusta, lasten terveyskartoitusta, porakaivon ja kuivakäymälöiden rakentamista sekä kompostoinnin ja palstaviljelyn opetusta.

Terveysprojekti 1984-1994

Kumppanina oli Nicaraguan terveysministeriö. Suomesta toimitettiin sairaala- ja terveyskeskustarvikkeita sekä lähetettiin lääkäreitä ja muita terveydenhuollon asiantuntijoita työskentelemään maassa.

Teksti: Ritva Cortés Téllez
Kuva: Outi Perähuhta

 

Copyright 2009 Suomi-Nicaragua-Seura ry | Tekninen toteutus Yoso Oy