logo

Etusivu Toiminta Nicaraguassa Kehityspoliittiset tavoitteet
Seuran kehityspoliittiset tavoitteet Tulosta
18.11.2008 19:25

Nicaraguassa kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on syvä.Seuran toiminnan tarkoituksena on välittää tietoa Nicaraguasta ja tukea solidaarisuus- ja kehitysyhteistyöllä nicaragualaisten omia kehitysponnisteluja

Seuran tavoitteena on myös toimia yleensä Nicaraguasta kiinnostuneiden ihmisten ja Suomessa asuvien nicaragualaisten yhdyssiteenä luoden omalla toiminnallaan mahdollisuuksia kaikkia osapuolia rikastuttavaan kanssakäymiseen. Näin pyrimme edistämään mm. Suomeen muuttavien nicaragualaisten kotoutumista maahamme sekä helpottamaan Nicaraguassa työssä olleiden paluuta Suomeen.

Seuran toiminta tulee edelleen olemaan kulttuuripainotteista sanan monessa merkityksessä.

Suomi-Nicaragua -seuran kehityspoliittiset tavoitteet noudattavat Suomen Ulkoasiainministeriön yleisiä kehityspoliittisia periaatteita.

Seuran kehityspoliittiset linjaukset perustuvat 20 vuoden yhteistyökokemuksiin Nicaraguan valtion ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tässä esiteltävät linjaukset kirjattiin jäsenille avoimen kehityspoliittisen seminaarin ja lukuisten hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta vuoden 2001 ja 2002 aikana.

  1. Demokraattisen ja läpinäkyvän hallinnon vaatimus niin seuran omassa kuin kumppaninkin toiminnassa.
  2. Nicaraguassa tapahtuva toiminta on samalla väline seuran toiminnalle Suomessa.
  3. Tarkoitus on rakentaa nicaragualaista ja suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa ja tarjota kansalaisvaikuttamisen kanavia molemmissa maissa. Yhtenä tavoitteena on tukea molempien yhteiskuntien kansalaisten perusoikeuksien toteutumista.
  4. Seura pyrkii omien voimavarojensa avulla luomaan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä oman toimintakentän sisällä. Kumppaneiden valinnassa ja hankesuunnitteluneuvotteluissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että hankkeessa pyritään ympäristöä kunnioittavaan toimintaan.
  5. Seura pyrkii tehostamaan tiedotustoimintaansa Suomessa, ja siinä hyödynnetään nicaragualaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä kertyneitä kokemuksia ja tietoa. Uusi kumppaneita valittaessa seura kiinnittää huomiota siihen, että yhteistyö rikastuttaa tiedotusta Suomessa.
  6. Seura tukee yhteistyökumppanin ponnisteluja oman varainhankinnan tehostamiseksi.
  7. Seuran kehityspoliittiset tavoitteet konkretisoidaan kotimaan toiminnan osalta toimintasuunnitelmissa vuosittain ja kehitysyhteistyön osalta projektisuunnitelmissa.

Kuva: Niina Mälkiä

 

Copyright 2009 Suomi-Nicaragua-Seura ry | Tekninen toteutus Yoso Oy